© PARA 2019

Obchodné Právo

V oblasti obchodného práva poskytuje kancelária PARA advokáti právne poradenstvo v oblastiach:

  • zakladanie, zmeny a zrušenie obchodných spoločností
  • zmluvné právo
  • obchodnoprávne spory