© PARA 2019

Kontakt

Termín právnej porady v priestoroch advokátskej kancelárie si môžete dohodnúť písomne na nižšie uvedenej emailovej adrese.

Adresa:

Marek PARA, advokát
Gagarinova 10/A
821 05 Bratislava
Slovenská republika

E-mail:

office@para-advokat.com

Telefón:

+421 2 52 62 02 01
+421 2 52 62 02 02

Fax:

+421 2 52 62 02 03


Impressum

Všetky texty nachádzajúce sa na tejto stránke sú všeobecnými informáciami. Za ich úplnosť a správnosť ručí Marek PARA. Prehliadaním tejto stránky nevzniká medzi záujemcom a advokátom žiaden zmluvný vzťah.

Informácie získané návštevou stránky nenahradia osobnú právnu poradu a pomoc. Právna pomoc predpokladá znalosť všetkých osobitostí jednotlivých prípadov, ak si prajete právnu pomoc alebo právnu radu obráťte sa na advokáta Mareka PARU.

Google
Údaje máp ©2022
Údaje máp ©2022