© PARA 2019

Marek Para

ADVOKÁT

Slovenská advokátska komora, Nr. 5524

CCBE - European lawyers, Nr. 4210-0133

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta Universität Wien, Právnická fakulta

Cudzie jazyky:

nemecký jazyk, anglický jazyk

Oblasti pôsobenia:

V rámci svojej advokátskej činnosti sa zameriava najmä na oblasť trestného práva na území Slovenskej republiky ako aj na území Rakúskej republiky. Klientom poskytuje poradenstvo pri výkone obhajoby pred orgánmi činnými v trestnom konaní a v konaní pred súdmi, pri zastupovaní poškodených v trestnom konaní a pri poskytovaní právnej pomoci svedkom a podozrivým v trestnom konaní. Počas svojej praxe má skúsenosti aj so sporovou agendou v civilnom konaní a s obchodnoprávnymi zmluvnými vzťahmi.