© PARA 2019

Alexandra Kokavcová

ADVOKÁTKA

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Cudzie jazyky:

anglický jazyk, nemecký jazyk

Oblasti pôsobenia:

V rámci svojej činnosti sa zameriava na oblasť občianskeho a rodinného práva a na zastupovanie klientov pred súdmi v civilnom konaní v sporovej a nesporovej agende.